Scandic Havet i Bodø 20-22. mai

20. mai

1800-2000. Beredskapsdebatt på Scandic Hotell Havet
I forbindelse med årets Beredskapskonferanse i Bodø inviteres det til debatt med tema:

«Terrorberedskap i nord, EKOM utfordring – bortfall av mobilnett og GPS».

 Til debatten stiller:

  • Forsvarets Operative Hovedkvarter, Generalmajor Lars Christian Aamodt
  • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Avdelingsdirektør Sigurd Heier
  • Nkom, Avdelingsdirektør Per Eirik Heimdal
  • Telenor Norge, Hanne Tangen Nilsen, Chief Security Officer,
  • Anders Snortheimsmoen, Sikkerhetsledelse AS
  • Kjetil Stormark, Ansvarlig redaktør AldriMer.no
  • Arne Hammer, politiinspektør, Nordland politidistrikt

Arrangementet er gratis.

2015-2300. Ice Breaker på Hundholmen Brygghus
Tradisjonen tro inviterer vi til en sosial samling kvelden før konferansen starter. Det serveres mat og drikke, samt at du møter deltagere, utstillere og foredragsholdere til Beredskapskonferansen.

—————————————————————————————————————————

21. mai Hovedkonferansen starter

Konferansen arrangeres på Scandic Havet.

0800-0900. Registrering, lett frokost

Tema 1. Beredskap i nord

0900. Velkommen, praktisk informasjon

0905-1030. Aktivitet, beredskap og tiltak ved økende operasjoner i nord.

0905-0930. Et fremoverrettet tilbakeblikk
Beredskapskonferansen fyller 10 år. Ptil gir oss sine betraktninger rundt status for beredskapsarbeidet på norsk sokkel. Hvilke forbedringer og endringer er gjort? Hvor er vi gode og hvor kan vi forbedre oss? Ptil vil være Sikker-Sterk-Tydelig. Hva betyr det for beredskap på sokkelen?
Sigurd Robert Jacobsen, Ptil.

0930-1000. Equinor sine planer i nord, aktiviteter og beredskap.
Selskapet er største aktør på norsk sokkel med betydelig aktivitet i Norskehavet og Barentshavet. Aasta Hansteen er i produksjon, vi ser konturene av Johan Castberg samt at selskapet har planlagt en rekke letebrønner i Barentshavet i årene som kommer. Selskapet gir oss en innføring i sine planer rundt aktiviteten fremover.
Ved Petter Fossum, SSU (Safety and Sustainability) sjef i Drift Nord, Equinor ASA

1000-1030. Evaluering av områdeberedskap.
Petroleumstilsynet (Ptil) setter krav til at aktører på norsk sokkel skal samordne og samarbeide om beredskapen til havs. Siden begynnelsen av 2000-tallet har det blitt etablert formelle samarbeid innenfor geografisk avgrensede områder, til daglig omtalt som områdeberedskap. Ptil har evaluert ordningen, og gir her en oppsummering av status.
Arnt Heikki Steinbakk, sjefingeniør, Ptil                    

—————————————————————————————————————————

1030-1100.Pause

————————————————————————————————————————–

Tema 2 Samhandling ved større hendelser og øvelser

1100-1230. Samvirke FOH – HRS – Politiet kapasiteter og ressurser. (militært sivilt samarbeid)
Øvelse Trident Juncture – erfaringer fra den største øvelsen på norsk jord på mange år. Ved NK Forsvarets Operative Hovedkvarter, generalmajor Lars Christian Aamodt, Politimester Tone Vangen, Nordland politidistrikt  og Bent Ove Jamtli Avdelingsdirektør, HRS Nord-Norge.

1230-1245 Øvelse Nord – Europas største universitetsøvelse.
Presentasjon av fullskala samhandlingsøvelse. Hvordan etablere øvingssamarbeid med eksterne etater, caseutvikling og erfaring fra gjennomføring.
Ved Erlend Hagenes, Universitetslektor innen helse og HMS ved Nord Universitet.

—————————————————————————————————————————

1245-1330. Lunsj

—————————————————————————————————————————                     

1330-1400.Strukturert øving – med læring. Nordlab – nærmere reell krisehåndtering er det ikke mulig å komme uten en krise. Ved Professor Odd Jarl Borch og rådgiver Hege Kristin Stenhammer, Nord Universitet.

1400-1430.Moderne teknologi i effektivisering av team trening.
Laerdal Medical: Behovet for en virkelighetstro treningsdukke for å lære bort det nye konseptet med munn-til-munn- gjenoppliving førte til at Åsmund S. Laerdal gikk fra å være et barneboksforlag- og leketøysprodusent, til å utvikle Resusci Anne sammen med  legene Bjørn Lind og Peter Safar i 1960.

Laerdal er i dag dedikert til sin misjon Helping save lives gjennom styrking av gjenopplivning, pasientbehandling og globale helseinitiativer.

Laerdal har vært ledende når det gjelder å fremme forskning og implementering av praksiser som støtter vårt kjerneområdet. Vi bruker evidensbasert kunnskap for å utvikle og kontinuerlig forbedre produkt- og service løsningene våre. Med in-situ-simuleringkan du identifisere og håndtere latente farer som truer pasientsikkerheten i ditt arbeidsmiljø.
Ved Kjersti Solem, Regionsansvarlig, Norge, Laerdal Medical AS

—————————————————————————————————————————

1430-1500. Pause

—————————————————————————————————————————

Tema 3 Beredskap i luften og på sjøen

1500-1530. Skipstrafikk og kystnær oljevernberedskap
Ved Beredskapsdirektør Johan Marius Lye, Kystverket

1530-1615. Hvorfor går det bra når ulykken er ute?
Fiskebåten «Kim Roger» kom i drift i og grunnstøtte i kraftig pålandsvind etter å ha fått bruket i propellen ved Lofotodden. Mannskapet måtte hoppe på sjøen og ble berget i siste liten. Fraktebåten «Fisktrans» fra Bodø mistet styringen natterstid i full storm og åtte meter bølger i Steigen. Mannskapet måtte berges fra sjøen i stummende mørke. Ved flyger Remi Eirik Olsen og redningsmann Erling Bæra fra Luftforsvarets 330 Skvadron, samt operatør Gjermund Carlsen fra Kystradio Nord.

1900. Aperitiff, middag og eventuelt Beredskapsprisen

22. mai               

Tema Når krisen inntreffer

0830-0915. Oppsummering av Turøy ulykken. Hva skjedde, konsekvenser.
Henrik Solvorn Fjeldsbø Forbundssekretær HMS, Industri Energi

0915-1015. Krisekommunikasjon – Hva har skjedd? Hva gjør dere? Hvem har skylden? Kontinuerlig deadline i tradisjonelle medier, umiddelbar spredning av informasjon i sosiale medier og det paradoksale informasjonsvakuumet som oppstår når kriser inntreffer gjør kommunikasjon med offentligheten stadig mer utfordrende for ledere.

Kravene til krisekommunikasjon har endret seg dramatisk de siste 20 årene, viser en masteroppgave om krisekommunikasjon under 19 alvorlige hendelser i Norge fra 1997 til 2016 skrevet av Lise Andreassen Hagir, Senior Consultant Communications i Equinor og Leder for strategisk krisekommunikasjonsteam i Operatørenes forening for beredskap (OFFB), Alf Inge Molde.

Det vet Arne Roland, tidligere direktør i CHC, alt om. Sammen med Molde og Hagir, som maler et bredt bilde av utviklingen, deler Roland sine erfaringer om hvordan det var å stå som leder under og etter Turøy-ulykken – hvor 13 personer mistet livet – i april 2016.

——————————————————————————————————–

1015-1030.     Pause

—————————————————————————————————————————

Tema 4 Cybersikkerhet

1030-1100. Sikkerhet er endelig blitt viktig – Hva nå?.
Ved Jørgen Dyrhaug, Seniorrådgiver Nasjonal sikkerhetsmyndighet(NSM).

1100-1130. Kunstig intelligens, sikkerhet og digital etikk.

Kunstig intelligens brukes stadig mer som beslutningsstøtte. Hvordan sikrer vi at avgjørelsene er etisk forsvarlige? Ved  Leonora Onarheim Bergsjø, PhD, forsker ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo.

1130-1200. Digitalisering og fremtidens krigføring. Lilly Pijnenburg Muller, Cybersecurity research group fellow, department of war studies, Kings College London, samt NUPI.

 

Avslutning, lunsj og vel hjem.