Beredskapskonferansen 2021. Det kommer nytt program.


Dag 1

Tema 1.         Læring etter hendelser

0900-0910.   Åpning og velkommen

0910-0930.   Status norsk sokkel.

Petroleumstilsynet skal legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø og sikkerhet og beredskap og gjennom dette også bidra til å skape størst mulige verdier for samfunnet. Ptil har ansvar for regelverk og tilsyn med helse, miljø og sikkerhet på sokkelen og enkelte anlegg på land. Ved Anne Myhrvold, Direktør Petroleumstilsynet,

0930-1015.    Erfaringer fra Øvelse Frohavet 

Øvelsen ble gjennomført som en samhandlingsøvelse med målsetning å øve Equinor DPN IMT (linje 2) og NOFO operasjonsledelse sin evne til å håndtere en langvarig oljevernaksjon på en sikker og forsvarlig måte, med aktivitet i alle barrierer. Øvelsen tok utgangspunkt i en brønnkontrollhendelse på en letebrønn med kontinuerlig sjøbunnsutblåsning og store utslippsvolumer. Oljen hadde landpåslag blant annet i området Møre, Sør-Trøndelag og Helgeland. Øvelsen involverte 5 staber, 12 fartøy, overvåkingsfly og ca. 600 personer derav 120 «frivillige»

Ved  Gry Eide Fiksdal, Rådgiver operasjon NOFO og  Cathrine Floen Fullwood, Rådgiver Equinor.


1015-1045.   Pause


1045-1115.   Viking Sky – Hustadvika. Bruken av SAR helikopter, offshore-industriens bidrag.

Det var 1373 personer om bord då «Viking Sky» fikk motorstopp i full storm på et av de mest værutsatte havstykka i Norge. 470 personer blei evakuerte med helikopter i en svært omfattende redningsaksjon. Ved Johan Mannsåker og Redningsleder Asbjørn Viste fra Hovedredningssentralen i Sør Norge

1115 -1200.  Viking Sky – Hustadvika. Evaluering av arbeidet, hva lærte vi? Hva fungerte godt og hvor har vi forbedringspunkter? Ved Visepolitimester Ingmar Farstad, Møre og Romsdal Politidistrikt.


1200-1300.   Lunsj


1300-1330.   Offshore SAR/områdeberedskap i nordområdene. Petroleumsregelverket setter krav til at aktørene på norsk sokkel skal samordne og samarbeide om beredskapen til havs. I tillegg har petroleumsnæringen utarbeidet egne retningslinjer som anbefaler hvordan samarbeidet bør etableres og praktiseres. Status og veien videre, Ved Arnt -Heikki Steinbakk, Sjefingeniør Petroleumstilsynet.

1330-1400.   KNM Helge Ingstad, erfaringer og læring,

Natt til 8. november 2018 kjørte krigsskipet KNM «Helge Ingstad» rett inn i et tankskip. Hva var det som skjedde? Under arbeid


1400-1430.   Pause


1430-1500.   Beredskap for de få.

Hvordan ivareta beredskap og HMS når det er færre folk men like mange beredskapsfunksjoner å ivareta? Ved Industri Energi. TBC

1500-1530.   Sikkerhet og beredskap er et lederansvar.

Det er et lederansvar å ta vare på mennesker og verdier – for tilsiktede så vel som utilsiktede hendelser. Derfor bør ledere ha kunnskap om hele risikobildet og planene for å håndtere dette. Men er ledere, forberedt på, og trent til å håndtere helhetlig risiko – også de ukjente farene?  Ved: Pål Christian Waag, Senior Security Adviser, Safetec. Pål Christian har 19 års erfaring fra Forsvaret og jobber i dag som sikkerhetsgiver. Han bistår virksomheter med sikring, ledelse, beredskaps og krisehåndtering.

1530            Slutt for dagen


1900.          Middag

Deltagere, foredragsholdere, utstillere og sponsorer samles til en sosial kveld med middag og gode samtaler.

Dag 2,          

Tema 2:         Mediahåndtering

0830-0900.   Erfaringer etter brannen i parkeringsanlegget ved Sola flyplass
Klokken 15.33 tirsdag 7. januar 2020 fikk politiet inn melding om at det brant i et parkeringshus med 1.600 biler like ved Stavanger lufthavn, Sola. Brannen eskalerte raskt og mediedekningen var massiv. Flyplassen ble stengt ned og over 1.000 personer ble evakuert. Slik jobbet Avinor med krisekommunikasjon. Ved – Elisabeth Strømstad, sjef for forretningsutvikling og kommunikasjonsleder i Avinors beredskapsorganisasjon ved Stavanger lufthavn, Sola

0900-0930.   Letebrønn i omstridt område 

Høsten 2019 boret Wintershall Dea letebrønnen Toutatis nær Trænarevet i Norskehavet, hvor miljøbevegelsen på forhånd hadde varslet aksjoner. Slik forberedte selskapet seg på kommunikasjonshåndteringen. Ved Kjetil Hjertvik, informasjonssjef i Wintershall Dea

0930-1000.   Interessenthåndtering i kriser

Kriser skaper ringvirkninger langt utover de direkte berørte og egen organisasjon. Slik kan du kartlegge hvem som vil bli påvirket av krisen, hvem som oppfatter at de vil bli påvirket av krisen og hvem som kan påvirke ditt omdømme. For hvem er de og hva forventer de av deg? Ved Alf Inge Molde, leder Strategisk krisekommunikasjonsteam i Operatørenes forening for beredskap (OFFB)


1000-1030.   Pause


Tema 3:         Tar vi truslene på alvor?

1030-1100.   Hva er de mest aktuelle farene og truslene i dagens samfunn og hvordan møte disse.  Ved Hans Christian Pretorius Executive Director, KPMG i Norge. Hans Christian jobber innen fagområdet cybersikkerhet og har over 20 års erfaring med alle områder av fagfeltet.

1100-1130.   «Digitalisering innen industrisystemer – på bekostning av sikkerhet og sikring? Farene vi må være klar over i den fjerde industrielle revolusjon. Ved Kenneth Titlestad, Manager Cyber Security, Sopra Steria.

1130-1200.   Tema under utarbeidelse,

Ved Tom A Bratland, Security Manager Oceaneering,


1200-1300.   Lunsj


1300-1330.   Hva med egne medarbeidere? Forståelsen av tenkning rundt å bygge sikkerhetskultur i egen organisasjon. Ved Line Steinnes, Principal Engineer, Corporate Safety Equinor

1330-1400.   «Sikkerhetskultur handler om mennesker» Er deres virksomhet forberedt på en krise? Ved Ole Andre Bråten, spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi / Industrial & Organizational Psychology Specialist, M.Phil .


1400-1420.   Pause


1420-1500.   Datasikkerhet for ledere, hvordan beskytte din virksomhet

Svindel, industrispionasje og utpressing via Internett er økende. Denne type kriminelle aktiviteter rammer stadig flere. Er din virksomhet sikker? Hva er truslene? Hva kan du som leder gjøre om din bedrift blir rammet? Det er mulig å beskytte virksomheten din mot de fleste trusler på Internett. Ved Håkon Bergsjø, Avdelingsdirektør ved Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

1500-1530.   Paradigmeskifte innen HMS og Beredskap.

Oppsummering av årets konferanse, veien videre. Ved Riana Steen, Professor II innen Samfunnssikkerhet ved UIS og Førsteamanuensis ved BI. Riana forsker innen risikostyring, resilience og virksomhetsstyring.


Slutt for dagen, vel hjem